ISSN 2065 - 8885 Caută in site :   Cauta

REVISTĂ DE CULTURĂ ŞI ATITUDINE     ANUL 10 NR. 107 (Ian  2018)
 

Termeni si condiţii

1. INTRODUCERE
Citiţi cu atenţie următoarele rânduri, înainte de a naviga pe site. Accesarea în continuare a paginilor reprezintă confirmarea explicită a acceptării tuturor prevederilor expuse mai jos. Revista ZEIT este o publicaţie înregistrată la Centrul Naţional ISSN, Biblioteca Naţională a României, la data de 16.03.2009, având codul 2065–8885, în conformitate cu Legea nr. 111/1995 republicată şi Legea nr. 186/2003, privind promovarea culturii scrise.
Site-ul Revistei ZEIT, versiunea 2.0, se află la adresa http://www.revista-zeit.ro şi reprezintă un produs al Editurii ZEIT. Paginile sale pot fi accesate fără nicio restricţie de orice utilizator al internetului.
Comunicarea şi informaţia iniţiată prin acest site va fi guvernată de aceşti Termeni şi Condiţii, ca reprezentând Acordul complet, exclusiv şi definitiv între dvs. şi Revista ZEIT. Termenii şi Condiţiile de utilizare se referă la toate resursele puse la dispoziţie utilizatorilor noştri, textual şi vizual.
Revista ZEIT îşi rezervă dreptul, pe bază unilaterală, să modifice, amendeze sau să actualizeze Termenii şi Condiţiile, în orice moment, fără a anunţa în prealabil cititorii. Din acest motiv vă rugăm ca periodic să verificaţi această secţiune. Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a amenda, adăuga sau şterge orice aspect al site-ului în orice moment fără a anunţa în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe site. În cazul în care continuaţi să utilizaţi site-ul şi după revizuire, înseamnă că aţi acceptat pe deplin Termenii de utilizare, inclusiv modificările survenite.
 
2. CONFIDENŢIALITATE
Pentru a răspunde întrebărilor dvs. şi pentru a ţine evidenţe despre folosirea site-ului nostru, poate apărea necesitatea de a vă cere informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon etc. Când vizitaţi şi navigaţi pe site sau când comunicaţi cu noi prin acest mijloc, Revista ZEIT înregistrează numai informaţiile pe care dvs. ni le oferiţi în mod voluntar. Revista poate folosi datele dvs. şi pentru a vă oferi informaţii despre servicii şi/sau produse, oferite de către Editura ZEIT sau de partenerii săi, în cazul unor acţiuni comune, despre care noi credem ca vi se potrivesc sau corespund intereselor dvs., ori care asigură buna funcţionare a site-ului. Revista ZEIT va păstra confidenţialitatea acestor informaţii, cu excepţia celor solicitate de autorităţile legale competente. Prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii vă daţi acordul în mod expres ca anumite date personale să fie stocate şi prelucrate de către administratorul site-ului şi declaraţi expres ca aţi luat la cunoştinţă de prevederile Legii 677/2001. Conform prevederilor acestei legi, sunteţi beneficiarii dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei, în cazul când consideraţi că v-au fost încălcate drepturile de intimitate electronică. Totodată aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării de date personale, solicitând ştergerea acestora. Site-ul utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre vizita dvs.: sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informaţii despre traficul realizat pe site. Toate acestea au ca scop îmbunătăţirea serviciilor ce vi le oferim.
 
3. SECURITATEA MEMBRILOR
În timpul procesului de înregistrare trebuie să alegeţi un pseudonim şi o parolă, pe care să le folosiţi la autentificare. În baza înscrierii pe site, aveţi acces la interfaţa de Comentarii. Sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii acestei parole şi pentru toate activităţile ce pot apărea prin înstrăinarea acesteia. Puteţi modifica parola şi profilul personal în orice moment, de câte ori doriţi. Sunteţi de acord să anunţaţi imediat administratorul site-ului de orice inadvertenţe survenite în cadrul profilului personal, orice utilizare neautorizată, ilegală a contului sau orice altă problemă de securitate. Este responsabilitatea dvs. sa actualizaţi şi să vă asiguraţi ca adresa de poştă electronică la care mesajele sunt trimise, este cea corectă. În cazul în care veţi introduce la înregistrare - sau ulterior - o adresă de e-mail care nu vă aparţine sau care nu este validă, contul dvs. va fi suspendat în mod automat. Site-ul este construit şi protejat prin platformă de ultimă generaţie, sub emblema Drupal. Mesajele către şi dinspre office@revista-zeit.ro, sunt filtrate şi ca atare ne rezervăm dreptul de a bloca accesor acelor persoane care ne trimit mesaje nesolicitate, sau care nu au nicio legătură cu activitatea redacţională.
 
4. CONDIŢII DE PARTICIPARE ŞI COLABORARE
Accesul la informaţiile de pe site este gratuit, mai puţin datele personale ale celorlalţi membri. Accesul la mai multe resurse pe site şi inserarea de comentarii este condiţionat de înscrierea ca membru al Revistei ZEIT. Înscrierea pe site este gratuită şi implică o completare a câmpurilor prevăzute în formular.
Dreptul de autor pentru textele trimise de fiecare membru al Revistei ZEIT atât prin intermediul site-ului cât şi a e-mail-ului, aparţine autorului. Membrii înregistraţi pot trimite numai materiale originale, care nu au mai fost publicate. Răspunderea pentru încălcarea oricăror drepturi de autor revine semnatarului textului. Sunt permise citatele numai cu specificarea autorului şi a sursei de unde au fost preluate.
Nu este permisă înregistrarea pe site, folosind mai multe conturi. Acest lucru atrage după sine masuri de penalizare care pot duce până la suspendarea/ştergerea contului, precum şi a materialelor, blocarea accesului la adresa de e-mail a redacţiei etc.
Sunt interzise orice comentarii sau articole precum şi orice texte în limbaj vulgar, obscen, pornografic.
Toate drepturile machetei de text şi imagine ale site-ului, reprezintă proprietatea intelectuală a Editurii ZEIT. Reproducerea este interzisă fără acordul titularului.
Conţinutul Revistei ZEIT (creaţii artistice, ştiinţifice şi publicistice), reprezintă punctul de vedere al autorilor, drepturile de copiere sau reproducere fiind permise numai în scop personal sau ca material didactic, non-comercial.
Este interzisă inserarea de link-uri către acest site fără acordul explicit al Editurii ZEIT.
Echipa tehnică depune toate eforturile pentru a furniza în fiecare primă zi a lunii, câte un nou număr al publicaţiei. Revista ZEIT nu poate fi făcută responsabilă dacă din motive pur tehnice, independente de furnizorul de servicii web care găzduieşte site-ul, conţinutul nu poate fi accesat.
Trimiţând orice fel de material către adresa redacţiei, sunteţi de acord ca acesta să fie publicat în condiţiile şi forma impuse de colectivul redacţional. Sosirea la redacţie a materialelor în vederea publicării presupune şi se supune operaţiei de triere, participarea la conţinutul revistei de către eventuali colaboratori fiind una benevolă, neobligând proprietarul Revistei ZEIT la vreo formă de remunerare materială, câştigul autorului fiind unul moral, ca act cultural intrinsec, dar şi ca beneficiu de imagine. Autorul răspunde în faţa terţilor pentru conţinutul articolului trimis, redacţia publicându-l din raţiunea libertăţii de exprimare, a libertăţii cuvântului.
Revista ZEIT este deschisă oricărei forme de parteneriat cultural individual sau colectiv, public sau privat, cu scopul evidenţierii şi promovării valorilor culturale româneşti, europene şi de pretutindeni.
Semnatarii materialelor se obligă:
- Să trimită pe adresa redacţiei un CV (cu fotografie recentă, sau reprezentativă);
- Să răspundă asupra originalităţii textelor şi imaginilor date spre publicare;
- Să nu trimită texte sau imagini care au mai fost publicare în alte reviste sau fac parte din volume, antologii sau site-uri dedicate;
- Pentru o bună gestionare articolele se trimit până în data de 20 ale fiecărei luni, numai în format editabil (.doc, .docx, .rtf, .odt), scrise cu font Cambria sau Arial, corp de literă 11, spaţiere la 1 rând, fără aliniate, titlul ortografiat cu majuscule, iar la sfârşitul materialului, în dreapta jos, prenumele şi numele autorului, dar şi localitatea de domiciliu. Dacă localitatea nu este din România, se scrie şi ţara.
 
5. TERMENI DE ÎNTRERUPERE SAU SUSPENDARE
Sunteţi de acord ca pe adresa de e-mail de pe care ne trimiteţi mesaje să primiţi periodic informaţii despre Revista ZEIT, iar în cazul când numai doriţi să primiţi noutăţi despre publicaţie, vă puteţi dezabona trimiţând un mesaj pe adresa office@revista-zeit.ro, cu textul: DEZABONARE.
Revista ZEIT poate suspenda sau întrerupe utilizarea acestui site fără a anunţa în prealabil.
 © Copyright 2009-2018, Revista ZEIT, un produs al  Editurii ZEIT    Termeni şi condiţii