ISSN 2065 - 8885 Caută in site :   Cauta

REVISTĂ DE CULTURĂ ŞI ATITUDINE     ANUL 9 NR. 105 (Noi  2017)
 
 EDITORIAL
AMINTIRI ŞI ATÂT!
Sunt sigur că în materie de povestit, toţi mai avem ceva de adăugat şi asta nu pentru că nu ne-au ajuns cuvintele, ci pentru că amănunte deosebite se recompun din materia cenuşie, în imagini clare, fie ele şi neplăcute. Dar la şcoală am învăţat că amintirile urâte au tendinţa să se disipeze în cadrul memoriei, în timp ce evenimentele plăcute rămân mai mult timp pe scoarţă.
În ceea ce mă priveşte, pentru că nu pot vorbi acum de catedră, decât din prisma celui care o ocupa doar în pauze, am amintiri interesante – zic eu – cu o profesoară tânără de chimie şi o doamnă de română la o clasă (unde mă includ) de băieţi şi băieţoaice. Desigur, termenul acesta „băieţoaică” trebuie un pic periat şi distilat la nivelul anilor ´80, perioadă în care tinerii UTC-işti, vlăstarele comuniste de nădejde ale partidului unic, aduceau prin efortul lor zilnic „omagiu conducătorului iubit”, purtând deosebitele uniforme care astăzi le mai vedem doar în filmele de arhivă.
 INTERVIU
GABRIEL LÂLĂ: O PASIUNE PENTRU TURISM, UN BENEFICIU PENTRU BRĂILA
Mulți brăileni au auzit de Gabriel Lâlă întrucât presa a făcut referire la activitatea turistică pe care o desfășoară. Dar el nu este numai omul care promovează turismul. Gabriel este o persoană dedicată unei pasiuni, este un inimos care pune în practică idei și reușește să-i entuziasmeze și pe cei din jurul său. S-a lansat pe piața turistică într-un mod inedit și a reușit să își impună numele în această arie. Este ghid de turism, inițiator de activități culturale și artistice, inițiator de proiecte cu valoare socială și culturală și, așa cum se definește, este un călător. Un călător care poartă prin lume numele Brăilei, care ne promovează activ și care atrage turiști în orașul nostru.
Ca formație profesională este economist și agent de turism/ghid, consultant turism și președinte al Asociației Clubul de Turism Proilavia Brăila. Este căsătorit și are trei copii. L-am invitat să ne vorbească despre Brăila, despre spiritul brăilean, despre promovare prin turism dar și pentru a-l cunoaște mai bine.
 CĂRŢILE ZEIT
INELE FACTORIALE, DE RODICA CIUCĂ, EDITURA ZEIT, BRĂILA 2017
Din perspectiva teoriei sistemelor, societatea ni se înfăţişează ca sistem complex, dinamic şi autoreglabil, care cuprinde totalitatea fenomenelor şi proceselor organic interpătrunse. Ea cuprinde patru sfere principale: economică, social-politică, spirituală şi social-familială.
Sistemul de învăţământ este un subsistem al societăţii, ţinând de sfera activităţii spirituale, dar, având multiple legături cu celelalte sfere.
Matematica zilelor noastre, privită în contextul realităţilor contemporane, are aplicaţii în toate domeniile, devine tot mai mult modelul spre care privesc cu încredere şi interes celelalte ştiinţe. În cureririle cele mai îndrăzneţe şi mai utile ale ştiinţei şi tehnicii, matematica a pătruns cu eficienţă, devenind indispensabilă în orice cercetare teoretică sau practică.
În soluţionarea unor probleme complexe, ştiinţa contemporană recurge adeseori al transpunerea lor într-un cadru algebric, în speranţa că acolo ele devin la accesibile. De la descoperirile fundamentale ale lui E. Galois (1811-1832), a trecut peste un secol şi jumătate. În acest timp algebra, ca şi celelalte ramuri ale matematicii, a cunoscut o spectaculoasă evoluţie, astfel că ea însăşi conţine ramuri care profilează discipline matematice noi.
 REVERENŢE CRITICE...
DUBLIN – MORACOLUL NORMALITĂŢII, DE MIOARA BAHNA
Volumul “Dublin – miracolul normalităţii, note de călătorie”, semnat de scriitoarea şi criticul literar, profesor Mioara Bahna,  membru USR, 200 de pagini, tipărit la Editura TipoMoldova, Iaşi, 2017, editat sub egida Universul Prieteniei, Iaşi, cu atenta redactare semnată de Rodica Rodean, se prezintă cititorilor săi sub aparenţa unui Jurnal de călătorie, născut din vizita autoarei pe aceste tărâmuri irlandeze.
Scriitoare de prestigiu, pentru care spiritul de observaţie şi corelarea receptărilor sunt instrumente sine qua non, mai ales în textele sale de mare rafinament, prinse în domeniul  criticii literare, doamna Mioara Bahna, printr-o hărnicie didactică profundă, adună în paginile acestui volum, cu o curiozitate specială, informaţii felurite (geografice, istorice, administrative, sociale, arhitectonice), transformând un fapt divers, într-un fapt literar. Vorbim despre  vizita unei personae, care precizează: “Studiile mele… m-au apropiat îndeosebi de francofonie şi de latinitate, în general, sporindu-mi-se şi, în felul acesta, distanţa amintită, încât relaţiile mele cu anglofonia s-au rezumat, aproape exclusiv, la literatură.” (pag.7). Păstrând legătura cu literatura, cu scriitorii care, la fel ca şi autoarea, călătorind în aceste locuri, au avut revelaţia descoperirii unei lumi cu trăiri deosebite, total diferită de ceea ce se vehicula în mass-media, în rigidele pliante sau chiar în ştiutele scrierile ale lui James Joyce, vom aduce în atenţie referirea autoarei la scriitorul sud-american Mario Vargas Llosa. Şi acesta a călătorit la Dublin pe la mijlocul anilor şaizeci şi a rămas uimit de imaginile surprinzătoare pe care le-a întâlnit: “…oraşul vesel şi simpatic, cu oameni exuberanţi (…), nu semăna deloc cu cel dim cărţile lui Joyce.” (pag.8). 
 SPIRITUALITATE
A FI SAU A NU FI HALLOWEEN
E toamnă cu zâmbete, cu flori şi simfonii. Ploaia răzbate printre frunze, lăsând în urmă ochiuri de apă şi oglinzi de cristal. Pământul se îmbracă în veşmânt multicolor, iar cerul îşi netezeşte chipul mohorât, spălându-l cu lacrimi din abundenţă. Vântul îşi revendică teritoriul, îngenunchind arborii, iarba şi florile laolaltă. E vremea tristeţii… E timpul să cugetăm la esenţa vieţii însăşi, la sinele ostenit de atâta furtună de gânduri. Acum e momentul să coborâm în adâncurile fiinţei noastre şi să reflectăm la tot ceea ce ne frământă. Toamna e asociată cu moartea: moartea fiinţelor care n-au crezut că vor pieri vreodată, moartea infinitelor frunze…
 ÎNVĂŢĂMÂNT
DESPRE EDUCAŢIA TEATRALĂ ŞI LIMBILE STRĂINE
În secolul XXI se poate observa, poate mai mult decât până acum, disponibilitatea actorilor educaţionali în găsirea unor căi cât mai diverse în vederea corelării educaţiei teoretice cu cea practică, prin utilizarea din ce în ce mai mult a metodelor activ-participative care orientează atât elevii, cât şi cadrele didactice către INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE, stimulând interesul pentru procesul de predare-învăţare.
De ce am folosi educaţia teatrală în predarea limbilor străine?
Pentru că:
- poate ajuta la crearea unor contexte autentice, angajând elevii în conversaţii reale, învăţându-i să îşi exprime sentimentele, să asculte opiniile altora şi mai ales, cum să devină conştienţi de modul în care ei transmit gânduri, emoţii şi sentimente;
 REPERE...
RELIGIA SAU NEVOIA STRINGENTĂ A OMULUI DE TRANSCENDENT (IV)
(Elemente de filosofia religiei)
II. Argumente pro și contra privind existența lui Dumnezeu
Socotind că numai rațiunea poate depăși subiectivitatea simplei experiențe, atât filosofii (de la Platon încoace), cât și teiștii au elaborat în decursul timpului patru categorii de argumente raționale în favoarea existenței lui Dumnezeu, fiecare cu variantele din interiorul său: argumentul teleologic, moral, ontologic și cosmologic.  La aceste patru argumente consacrate din filosofia religiei, consider că trebuie să-l adăugăm pe cel metalogic, termenul „metalogic” vizând în acest caz ceea ce există dincolo de puterea de înțelegere a minții omenești.
1) Argumentul teleologic (teleos=scop, plan) pornește de la formidabila ordine și precizie matematică din microunivers și macrounivers: mișcarea electronilor în jurul nucleului și a planetelor în jurul centrului (de pildă, Pământul este situat taman la distanța optimă față de Soare în ceea ce privește asigurarea condițiilor necesare de lumină, căldură și apă pentru viață, se rotește în jurul lui cu circa 107.000 km/oră, singura viteză potrivită pentru contrabalansarea atracției solare și menținerea planetei pe orbită și în fiecare 24 de ore execută o rotație completă în jurul axei sale înclinată cu 23,5 grade,  ceea ce determină regularitatea apariției zilei și nopții), extraordinara complexitate a celulei vii (conține până la 200.000 de miliarde de molecule), uluitoarea organizare a stelelor, gazelor și altor materiale cosmice în universuri insulare numite galaxii (Calea Lactee, bunăoară, numără peste 100 de miliarde de stele) și a galaxiilor în roiuri de galaxii (unii astronomi presupun că în Univers ar exista circa 100 de miliarde de galaxii, distanțele dintre galaxiile unui roi fiind, în medie, de ordinul unui milion de ani lumină), toate aceste stupefiante mase cosmice pentru mintea umană, rotindu-se neîncetat în jurul unui nucleu central și totul (văzutele și nevăzutele) supunându-se legii divine de-a se deplasa în spațiul necuprins, întru realizarea planului stabilit încă de la Facere de către Arhitectul infinit inteligent al acestei lumi.
 ATELIER
BRĂILA DE ALTĂDATĂ
Te salut, oraş albastru, rătăcit prin mahalale
cu căsuţe pricăjite şi cu multe haimanale,
cu fete dulci ca aguda,visătoare, care speră
să sară într-o zi gardul „dincolo de barieră”,
c-o veni un prinţ din basme, curajos, să le răpească,
să le scape de noroaie şi dojana părintească,
să le ducă-n altă lume. Şi, de nu o fi să fie,
vor găsi o altă cale să scape de sărăcie.
Că nici Chira Chiralina, Neranţula sau o alta,
n-au avut parte de bine, să le schimbe-n vise soarta!
Mai vorbeau ele acolo şi despre tanti Elvira,
c-ar fi acceptat, probabil, acel joc plătit cu lira.
Doar Codin asculta sceptic nesfârşitele taclale...
Te salut, oraş albastru, rătăcit prin mahalale!
 ATITUDINI

CÂRMUITORII ACTUALI SUNT DOAR EI ÎNŞIŞI EGALI

N-a trecut nici măcar un an de guvernare pesedisto-aldistă și rezultatele la care s-a ajuns fac din plin dovada unei veritabile bășcălii politice. Da, căci tot ce s-a dat cu o mână în primele luni de cârmuire habarnistă, care în esența sa nerușinat-tâlhărească a mărit decalajele deja monstruoase dintre veniturile minime și cele maxime, a fost luat înapoi cu ambele mâini după ridicarea prețurilor la energia electrică, gazul metan și combustibilii lichizi (benzină, motorină). Iar dacă la toate acestea (efectele directe și imediate asupra precarului nivel de trai al celor mulți) mai adăugăm loviturile sub centură administrate mediului privat, respectiv întregii națiuni prin cel mai scăzut nivel al investițiilor din ultimii 15-20 de ani (efectele cu bătaie lungă asupra unei economii distorsionate), atunci avem o idee atotcuprinzătoare despre politica dezastruoasă pe care, potrivit unui program fantezist, actuala cumetrie politicianistă ține morțiș s-o înfăptuiască „la virgulă”. Sau, mă rog, până când toți ăștia (liota de miniștri, dimpreună cu cei peste 120 de secretari de stat) au realizat că nu trista realitate de la noi este sub programele întocmite după ureche de anumiți penali cu ștaif, ci că lucrurile stau taman invers și că toate programele sunt simple ficțiuni, ca să nu le spunem de-a dreptul minciuni sfruntate, fără contribuția substanțială a specialiștilor nefăcuți la apelul de seară și, desigur, neangajați politic.
 © Copyright 2009-2017, Revista ZEIT, un produs al  Editurii ZEIT    Termeni şi condiţii