ISSN 2065 - 8885 Caută in site :   Cauta

REVISTĂ DE CULTURĂ ŞI ATITUDINE     ANUL 8 NR. 92 (Oct  2016)
 
 EDITORIAL
MEDIA SCUFUNDĂ ROMÂNIA ÎN CONTINUARE!
Se pare că televiziunea şi presa scrisă deţin puterea şi controlul unei lumi debusolate, ce pare că aşteaptă sosirea apocalipsei din clipă în clipă. Omul simplu e bombardat de ştiri senzaţionale, uluitoare, menite să distrugă total creierul şi să-l spele, după reguli vechi, dar care funcţionează perfect. Desigur, cei mai afectaţi sunt pensionarii, a căror singură ocupaţie relaxantă este privitul la televizor, în primul rând, apoi cititul ziarelor, în special al celor furnizate gratuit, căci nu mai sunt bani şi pentru a cumpăra aşa ceva. Nu că ar fi prea scumpe, dar sunt lipsite de conţinut, de esenţă, iar banii ar fi risipiţi. De ce ai da un leu pe un ziar doldora de publicitate comercială? Adică dai bani să vezi reclame? Comentariile, textele în general sunt scrise oricum fără noimă, iar cei care ştiu să scrie, o fac aşa cum le este dictat (financiar), ori după alt interes ştiut numai de unii.
 INTERVIU
 DIALOG CU DOCTORUL MIHAIL NOICA
Pe domnul Mihail NOICA l-am cunoscut în urmă cu puțin timp și într-un mod aparte. Mai exact prin intermediul internetului, dovadă că acesta folosește și la altceva, nu numai la postarea mizeriilor umane de felul bârfelor, cancanurilor și insanităților pseudoculturale. Pur și simplu într-una din zile m-a sunat, spunându-mi că-i unul din fanii mei (citește cu mult interes scrierile mele apărute în diverse publicații din țară și străinătate) și că-și dorește foarte mult un exemplar din cartea mea Cuvinte-ncumințite, carte pe care a căutat-o prin librării și biblioteci, dar – cu tot efortul depus – nici c-a dat de urma ei.
I-am explicat pe îndelete că, din puținii bani primiți ca sponsorizare de la prietenii devotați, pot să scot doar un tiraj de ordinul sutelor de exemplare și că acestea au trei invariabile destinații: (1)spre câteva biblioteci din țară, unde ajung prin grija editorului; (2)spre rude, prieteni de-o viață și unele cunoștințe interesate de producțiile mele spirituale; (3)patru-cinci exemplare în obligatoria colecție a autorului.
Ăsta a fost începutul. Apoi, după alte reconfortante convorbiri la telefon și schimburi de mesaje pe internet, i-am trimis un exemplar din cartea dorită, iar domnia-sa mi-a expediat un exemplar din cartea-album Neamul Noica, al cărei autor este inginerul Nicolae Șt. Noica, fratele mai mic al domniei-sale și fost ministru al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului în perioada 1996-2000.
 CĂRŢILE ZEIT
NUME DE COD: VIŢA DE VIE VOL. II OCHIUL CICLONULUI,
DE DUMITRACHE DRAGOMIR, EDITURA ZEIT, BRĂILA 2012
Cel de-al doilea volum al romanului scris de Dragomir Dumitrache, Nume de cod: Viţa de Vie, intitulat Ochiul ciclonului, înfăţişează aspecte memorabile ale proaspetei societăţi româneşti democratice, pe un fundal cel puţin straniu, de revoluţie absurdă politico-economică, în care demagogia, crimele şi degradarea morală sunt singurele stăpâne ale vieţii trăite sub teroare, chiar dacă libertatea se voia a fi adoptată de către toţi oamenii.
Acelaşi motto, Natura se dezvăluie doar celui care-i dăruieşte sufletul, veghează începutul cărţii, dând startul unei curse lingvistice, aşa cum ne-a obişnuit autorul în primul volum. Valul nemilos al ciclonului mătură tot ce-i iese mai bun în cale, vrând parcă să răsădească sămânţa discordiei şi printre cei care mai speră că valorile spirituale nu au dispărut odată cu momentul ‘89, când întunericul a cuprins ţara noastră, iar călăii au secerat nenumărate vieţi, fără a sta pe gânduri, executând ordinele mişeleşti ale foştilor securişti avizi de putere.
Autorul acordă o foarte mare importanţă detaliilor, care împodobesc fiecare personaj, fiecare acţiune întreprinsă cu un scop bine definit, fiindcă nimic nu este lăsat în voia sorţii, dimpotrivă, e dirijat cu exactitate de către o forţă fără limite, o fiinţă inimaginabilă, pe care pronia divină o protejează, ca pe un vizionar nepereche. Unicitatea personajului feminin nu lasă loc niciunei contestări, deţinând forţa persuasiunii şi a independenţei, calităţi pe care numai un lider le posedă, numai că ea nu este un simplu conducător, ci o persoană care s-a născut pentru a determina imense transformări pe toate nivelurile existenţiale. Aş cuteza să subliniez că eroina este un demiurg, ce apare într-o etapă fundamentală a evoluţiei omenirii, purtând însemnele victoriei asupra răului, care a încercat să cucerească spaţiul acesta mioritic.
 REVERENŢE CRITICE...
JOCUL MIRĂRILOR
Motto: Inima se hrăneşte din amintiri. Mintea, din cuvinte nemaiîntâlnite (t.i.)
Carte scrisă pe o ,,revelaţie a unei trăiri tainice”. Iconic-biografică. Din sursă-materie psihică, reprodusă figurativ. Între realitate şi ficţiune neexistând bariere. Fractalitatea temelor-întâmplare legându-se într-un fluid ,,sentimentalism înduioşător”, într-un ,,bocet al amintirii omului iubit”. Din care lacrima cuvântului scris îşi hrăneşte taumaturgia reînvierii ,,timpului pierdut”.
Procedeul de bază a stilisticii epice - Lucia Pătraşcu - este tautologia. Expresiile sintactico-morfologice ale naraţiunii ei, aparent ancombrante (incomodante), ,,însumează” umilitatea în marele devotament-deferenţă a meditaţiei retrospective.
Prin repetarea unor cuvinte, cu acelaşi înţeles (pleonasmatice), ca hetero-forme ale unei intonaţii lingvistice reconciliabile. Mereu însoţită de îngerul-guard al pietăţii, al memoriei-confesiune. Atât de vrednică reuşită a scrisului memorabil, comemorabil.
Îngerul, pornit să omagieze un vernisaj de umilităţi, trecea ,prin om, de-a dreptul, în nopţi siameze (t.i).
 SPIRITUALITATE
ACUM SAU NICICÂND…
Avem impresia că timpul s-a comprimat, iar noi doar existăm și atât. Multele preocupări zilnice ne răpesc liniștea și odihna. Organismul devine tot mai slăbit și deformat, datorită alimentației plină de toxine. Aproape că nu ne mai rămâne absolut nimic, iar pofta de viață se transformă în amintire. Cu toții știm că suntem expuși unui stres enorm, că ne hrănim prost și haotic, că nu mai avem timp și de noi înșine, însă în zadar. O forță imensă ne împinge către distrugere, iar în cădere liberă, nu avem nici un punct de salvare. Doar rugăciunea.
Unii ar spune că, niște zile libere ar rezolva măcar în parte această problemă. Oare așa să fie? E doar o falsă impresie, căci oricum ne-am gândi la ceea ce am lăsat în urmă, la nevoile familiei, la planurile de viitor, iar concediul s-ar termina astfel rapid, fără ca noi să fi reușit cumva să ne odihnim. Așadar, nu avem nevoie neapărat de un anumit spațiu; nu trebuie să plecăm departe, ca să ne punem ordine în gânduri. Sfinții își aflau pacea și echilibrul chiar și într-un spațiu îngust, lipsit de cele mai elementare norme de confort, deoarece priveau cu atenție înlăuntrul lor și scoteau de acolo, cu ajutorul rugăciunii, toată răutatea și toate gândurile deșarte, înlocuindu-le cu rugăciune și lumină. Rugăciunea inimii s-a dovedit a merge direct la țintă. Nu prea dă greș, decât dacă o persoană nu este pregătită să o practice. Patericul este plin de exemple în acest sens. Cu mult efort, cu perseverență și credință, cei mai păcătoși oameni au reușit să-și purifice trupul și mintea, devenii făclii nestinse pentru semenii lor. Dar oare mai sunt mulți oameni în zilele noastre, capabili de un asemenea sacrificiu? Mulți pot încerca, da puțini vor reuși.
 ÎNVĂŢĂMÂNT
IMPORTANŢA LUCRURILOR MICI ÎN EDUCAŢIE
Educaţia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul. (Platon)
Astăzi, copilul meu a spus o minciună de teama pedepsei, fiindcă mintea lui nu poate înţelege încă urâţenia necinstei sau, poate, fără să-şi dea seama nu spune adevărul.
De curând, fetiţa dumneavoastră v-a adus o mare bucurie, gospodărind singură, ca să găsiţi casa lună când vă întoarceţi de la serviciu...
Un tânăr trece fluierând pe stradă, pe sub ferestrele noastre, întinde mâna şi rupe crinul  care se înălţa cutezător peste gărduţul grădinii...
Vecinii se frământă, nu mai au linişte. Oare să fie adevărat că fata lor, plecată la studii în oraş, s-a căsătorit fără a le spune nimic?....
 REPERE...
DE UNDE VENIM ŞI ÎNCOTRO MERGEM?
1. Cum a apărut viaţa?
În mod normal, nici măcar n-ar trebui să ne punem întrebări ca cele de mai sus. Asta dacă omul zilelor noastre ar fi echilibrat, dacă ar avea credinţă cât grăuntele de muştar şi dacă s-ar învrednici să ia seama la avertismentele înţelepţilor. Căci iată una din concluziile vieţii de mucenic a lui Petre Ţuţea, cu certitudine cel mai sfătos român scăpat cu viaţă (dar şi cu sănătatea distrusă!) din teribilul malaxor bolşevic: “Fără Dumnezeu, fără credinţă omul devine un animal raţional, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri”!
Dar cum omul de azi face impresia că ar fi chiar mai ahtiat decât înaintaşii săi după belşug, putere, onoruri şi plăceri (ce vreţi, cândva am semănat vântul pragmatismului, iar azi culegem furtuna neomeniei!), nu strică în asemenea condiţii să le reamintim celor ce se cred buricul pământului că omul este aidoma unei trestii bătută de toate răutăţile semenilor, “cea mai fragilă trestie din Univers” (B. Pascal), şi că tocmai de aceea el are obligaţia să nu uite nici o clipă de cele trei minunate instrumente: spirit-morală-raţiune, cu ajutorul cărora poate să intre în sistemul tridimensional credinţă-iubire-speranţă, singurul sistem compatibil cu demnitatea umană şi aducător de fericire îmbelşugată, căci numai prin el şi din interiorul lui poate fi urmată calea regală a nemuririi...
 ATELIER
NIŞTE VISE (II)
... – Unul ca tine! – unul ca tine, să dea soluţii lumii! – să revoluţioneze lumea, ooo! – şi cum, hai?!  - „prin semnele viselor”, auzi dumneata! - izbucni, deodată, cu glas plin şi înalt, de bariton liric, ofiţerul smead şi cu ochi cenuşii, de la masa lipită de prima fereastră a popotei. Şi urmă, cu neascunsă mânie, parcă:
-Unul ca tine, dragule, care nu ştie face diferenţa între vis şi realitate, nu ştie unde sfârşeşte visul şi unde începe trezia... – ...da, trezia, adică unde încep lucrurile care ne dor şi ne explodează în faţă, da, unul ca tine, ar fi trebuit nu să „revoluţioneze lumea”, ci ar fi trebuit să fie doborât, încă din prima zi a războiului, de orişice antiaeriană...de oricare parte ar fi fost ea: rusească, americană, românească ori nemţească!
 ATITUDINI
MODA DOCTORATELOR LA PLESNEALĂ
După sufocanta modă bolșevică a unirii de-a valma, cu mic și cu mare, în jurul partidului-stat și după nătânga modă a penibilului lozincard („Nu ne vindem țara”, „Noi muncim, nu gândim”, „N-ați mâncat ca noi salam cu soia” etc.) din zorii postdecembrismului, iată că pe aceste meleaguri binecuvântate de Dumnezeu și pângărite de neoameni a fost îmbrățișată moda falsei culturi și a patalamalelor rostuite. Dar nicidecum o modă trecătoare și nepăgubitoare pentru ceilalți, bunăoară așa ca moda vestimentară, ci una statornică și mafioto-sistemică, adică generalizată în rândul băieților deștepți și pusă sfidător de aceștia în slujba procesului de ciocoizare.
Da, căci dacă-i de râsul curcilor să vorbim de un sistem sanitar postdecembrist, brambureală unde se moare pe capete (nu înainte ca unii bolnavi să fie la propriu mâncați de viermi) în mod dirijat și cu sprijinul venit dinspre megacăpușele de felul Hexi Pharma, în schimb ne-am pricopsit cu un foarte viguros sistem al necinstei, prin care fărădelegea a ajuns atotputernică într-un stat ticăloșit până în măduva oaselor – zeci de mii de licențe și doctorate frauduloase, despre care cândva s-a făcut nițel tărăboi, pentru ca îndată și parcă la comandă să se termine în coadă de pește! Și cine știe câte din astea or mai fi, că doar doritori („licențiați” care au mari probleme cu scrisul și „doctori” care dau cu tifla ghilimelelor) sunt cu duiumul, iar „fabricile” de diplome lucrează la turația maximă, potrivit principiului că pentru bani până și ursul joacă.
 © Copyright 2009-2016, Revista ZEIT, un produs al  Editurii ZEIT    Termeni şi condiţii